Bli medlem

Man blir medlem genom att betala anslutningsavgiften till Ilmastometsä ry:s konto:

Betalningsinfo:
Mottagare: Ilmastometsä ry
Bankkonto: FI93 7997 7996 8966 14
Belopp: 40 €
Meddelande: Hemort och e-postadress (byt ut @ mot _at­_)

Genom att bli medlem i Ilmastometsä kan man vara med om att grunda ett naturskyddsområde och man kommer i kontakt med folk som är intresserade av att grunda naturskyddsområden. Medlemsavgiften för det första året ingår i anslutningsavgiften 40 €. Man kan fortsätta medlemskapet genom att betala den årliga medlemsavgiften på några euro. Beloppet fastställs gemensamt på årsmötet.

Anslutningsavgiften går till anskaffning av naturskyddsområden och medlemsavgifterna till kostnaderna för verksamheten och naturskyddsområdenas underhåll. Genom att betala anslutningsavgiften godkänner du föreningens stadgar och uppgifter om dig (namn, e-postadress och hemort) skrivs in i föreningens medlemsregister.

Föreningens vårmöten hålls i mars-maj. Man kan delta i mötena och beslutsfattandet på distans. Föreningens medlemmar har rösträtt på föreningens möten och närvaro- och yttranderätt på föreningens styrelsemöten.

Vi tackar alla som stöttar föreningen!