Hem

Ilmastometsä tror att världen behöver mera naturskyddsområden för att stärka kolsänkorna och biodiversiteten. Ilmastometsä är en naturskyddsförening som har sitt ursprung i sociala media och organiserar sig via dem. Medlemsavgifterna används oavkortade för anskaffning av skog att skydda. Ilmastometsä stärker Finlands kolsänkor, ökar medlemmarnas kolhandavtryck och främjar medborgarverksamhet för att bromsa klimatförändringen.

Ilmastometsä skaffar jordområden och skyddar dem genom att återställa ekosystemet. I stället för avverkningar får skogen växa och omvandla kol till syre. I föreningens bakgrund finns Facebook-gruppen Luonnonsuojelualue kiinnostaa (intresserad av ett naturskyddsområde) som grundades i november 2018.

Hässjeholmen, Ilmastometsä ry:s första skyddsobjekt

Hässjeholm är en ö på en hektar nära Vasa i Särkimo i Vörå. Ön omges av drygt en hektar upplandningsmark.

På Hässjeholm finns stockar som fällts av stormen, ett klippstup mot öster och rikligt med lövträd. Det finns inte byggnader på ön utan den är ett sommarparadis för fåglar och djur. Veterligen har ön tidigare använts som fårbete, liksom nästan alla öar i de här trakterna. Vårt nästa steg är att göra en skyddsplan för området och få ön skyddad.